Sierpień 2017

Nowa technologia

Sierpień 22, 2017 Uncategorized
edukacji

Jak technologia poprawia edukację? Z biegiem lat technologia wykazała potencjał poprawy różnych sektorów w społeczeństwie – a edukacja jest jednym z nich. Nauczanie i nauka stają się bardziej interaktywną praktyką niż to, co miało miejsce kilka dekad temu. Potrzeba osób dobrze wykształconych technikami zachęciła również wiele szkół do włączania technologii do swoich programów nauczania. Różne szkoły przekształcają swoje klasy w węzłowe technologie. Jednakże, jeśli nie jesteśmy gotowi docenić i wykorzystać technologię w klasie, jej potencjał nie może być w pełniRead More