Atrakcje: Sposób na pokonanie stresu

Marzec 28, 2017 Aktualności

Pracodawców, działów personalnych i kadrowych dyrektorów będzie wszystkie zysku z lepszego zrozumienia wypoczynek i ukryte korzyści dla firmy.  Opłaty za przejazd, że stres ma na poszczególnych można zminimalizować jednocześnie znaczny wkład do ponad wszystkie jakości życia.  Poczucie satysfakcji, że pochodzi z uczestnictwa w zajęciach promuje poczucie ogólnego dobrego samopoczucia, które obserwuje się w wyższą pewność siebie jednostki i bardziej pozytywne nastawienie w obu domu i w pracy.

Zdolność pracownika do skutecznego wykorzystywania umiejętności wypoczynek do poprawy jakości ich życia jest w rzeczywistości aktywów firmy.  Te umiejętności stają się mocnych, które pomóc w indywidualnych, aby poradzić sobie ze wszystkimi aspektami życia.  Drobne problemy w domu nie zakłócać środowisko pracy, jak one są teraz obsługiwane w domu.  Prac związanych z stresem ruchu w firmie, nowych miejsc pracy, wczesne lub normalnej emerytury nie należy przyjmować na znaczenie ich kiedyś.

Poprzez rozwój umiejętności wypoczynek pracownik doświadcza poczucie dobrze uzyskane z innych źródeł niż praca.  Życie nabiera więcej równowagi tak, że osobistej satysfakcji nie jest całkowicie zależne od pracy zawodowej.  Pewność siebie, dowiedziałem się od ćwiczenia umiejętności wypoczynek w różnorodnych działań faktycznie wzmacnia zdolność osoby do radzenia sobie w sytuacjach stresowych w zdrowy sposób.  Innymi słowy osoba rozwija kompetencje wypoczynek.

AKTYWNY WYPOCZYNEK SZKOLENIA ZYSKI ZARÓWNO PRACODAWCÓW JAK I PRACOWNIKÓW

Z punktu widzenia pracodawcy jest zmiana harmonogramu na emeryturę.  Z jednej strony nowe przepisy sprawiają, że możliwe dla pracownika na ostatnich lat sześćdziesiąt pięć.  Z drugiej strony realia rynku może wzywają do redukcji siły roboczej i tym samym zachęcać wcześniejsze emerytury.  Przedemerytalna programy podkreślając rozwój rekreacji umiejętności budowania zaufania indywidualnego w ich zdolność do radzenia sobie z nowego czasu życia.

Wcześniejszą emeryturę ewoluowały do obsługi problemów z obowiązkowych zwolnień, restrukturyzacji, więcej możliwości kariery dla młodszych pracowników i zaspokajania potrzeb konkurencyjny rynek.  Programy pracownika, które rozwijać nowe umiejętności wypoczynek można budować zaufanie i zwiększyć poczucie własnej wartości w tych czasach niepokojące.

Programy przedemerytalna edukacji, koncentrując się na rozwoju umiejętności wypoczynek można zapewnić pracownikowi z cenne narzędzia do tworzenia nowego stylu życia i zmniejszenie obaw o emeryturze. Jednocześnie opiekuńczy i przemyślany uwagę świadczy firma będzie mieć istotny wpływ w zakresie poprawy moralnej i minimalizowanie wątpliwości i obawy pracowników może mieć o ich przyszłość.

Przedemerytalna kształcenia i nabywania umiejętności wypoczynek może ułatwić przejście dla pracowników do nowego życia.  Najważniejsze korzyści dla firm wszczynający te programy wykracza daleko poza płac natychmiastowe oszczędności.  Wyświetlanie poczucie odpowiedzialności społecznej firm można oczekiwać wobec zobaczyć ono uznane przez młodszych pracowników.

Psychiczne, społeczne i fizyczne umiejętności opracowany przez pracowników w pogoni za atrakcje odgrywają ważną rolę w doprowadzeniu zdrowe, produktywne pracownika w miejscu pracy każdego dnia.  Uszkodzona pracownika można znaleźć za pomocą spełniające aktywny wypoczynek.  Zadowolenie z uczestnictwa w aktywności wzmacnia dobre uczucia jednostki o sobie.  Ta satysfakcja przenoszą się na pracownika pozytywne nastawienie do życia w ogóle, a w miejscu pracy w szczególności.  Te umiejętności generowania źródłem zadowolenia z siebie.

Dla pracodawcy aktywny program przedemerytalna oznacza wydarzeń, takich jak dobrowolne separacji, wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i tradycyjne emerytury mogą być postrzegane jako stwarzające mniejsze zagrożenie dla jednostki.  Emeryturę teraz można scharakteryzować jako okazję, co prowadzi do bardziej satysfakcjonujące styl życia.  Nie musi być postrzegana jako czas charakteryzuje się utratą tożsamości i obrazu siebie.

OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYPOCZYNEK

Przez opanowanie umiejętności wypoczynek w każdym z tych pięciu obszarów głównych działań, emeryt zacząć budować elementy pełne i satysfakcjonujące życie w nadchodzących latach.

  1. fizyczne działania czerpać korzyści, które zostały szeroko udokumentowane w prasie popularnej i w profesjonalnych czasopismach. Wśród nich są zmniejszeniem choroby serca w połączeniu z poprawy funkcjonowania w życiu codziennym. Poprawa ta jest ze względu na lepsze krążenie, co prowadzi do większej czujności i zmniejsza stres.  Ma dowodów sugerujących bezpośrednie korelacji między doskonalenie fizyczne i emocjonalne samopoczucie.  Natychmiastowe efekty widać wyraźną poprawę w poczucie własnej wartości i bardziej pozytywnej postawy wobec pracy i prace domowe.
  2. społeczne działania i relacje, które rozwijają kształt wiele substancji naszego doświadczenia. Osoby fizyczne wpływają na innych opinii, postaw, wartości i zachowanie. Informacje są wymieniane w atmosferze, gdzie alternatywne widoki mogą być przedstawione i omówione. Wreszcie pozwala nam widzieć siebie w oczach innych.  Następnie dowiadujemy się, jak inni postrzegają nas co prowadzi do bardziej pozytywnych interakcji społecznych i większe uczucie ogólnego zadowolenia z życia.
  3. KULTURALNEJ aktywności jest nagradzanie i doświadczenie edukacyjne. Działań, takich jak czytanie lub uczestniczy w teatrze można traktować jako formę komunikacji z wielkich mistrzów przeszłości. Zwiększa to poczucie ciągłości z nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.  Ponadto możemy uzyskać większej świadomości i zrozumienia innych kultur poprzez te działania.
  4. rodzina działania stanowią okazję do międzyludzkich interakcji, która jest wolna od każdy dzień role rodzica i dziecka. Pozwala to na zrozumienie członków rodziny jako jednostki w atmosferze wzajemnego równości. Działalności zwiększyć spójność rodziny i poprawy komunikacji.
  5. hobby zapewniają działania, które pozwalają uciec od „jest skierowana do góry” aspekt interakcji społecznych. One działają jako saldo na dzień pracy i komplement bardziej aktywnych form rekreacji fizycznej i społecznej. Są one formą koncentruje uwagę, które pozwalają odpocząć od problemów życia codziennego. Hobby również umożliwić kreatywności, które nie mogą być obecne w świecie pracy.

Jako osoba rozwija wypoczynek kompetencji w obszarach aktywności pięciu on lub ona będzie być kładąc podwaliny pod dobrze wyważony i satysfakcjonujące życie w nadchodzących latach.